Utbildningar

Vi utbildar dykare inom organisationen IANTD, från Grundkurs Open water till Djupkurs Deep. 

Vi utbildar i små grupper om max 3 personer för att vi ska få mycket tid och träning i vattnet.

Våra kurser kan kombineras utifrån erfarenhet och önskemål. 


Vi utbildar livräddare inom organisationen DAN.

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen är livsviktigt för alla <3