Utbildningar

Vi utbildar dykare inom organisationen IANTD, både på öppet system och på rebreather JJ-CCR. 

Vi utbildar i små grupper om max 3 personer för att vi ska få mycket tid och träning i vattnet.

Våra kurser kan kombineras utifrån erfarenhet och önskemål och upplägget anpassas utifrån varje elev. 


Vi utbildar livräddare inom organisationen DAN.

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen är livsviktigt för alla <3